Dienos žodis

Kas dieną po žodį

Mėnuo: gegužės, 2014

kepérsa

šnek. kas nevikriai eina, kepersuoja, nevikrus žmogus

marmaliúoti

1. murmėti, marmėti: Niekus m.
2. burbuliuoti: Arkliai po miltų putrą ~iúoja.
3. blerbti verdant: Žiūrėk, kad košė neprisviltų ~iúodama.
4. šnek. skęsti, garmėti.
5. šnek. neaiškiai, nesuprantamai kalbėti.

niaũgzti

1. kniaukti, miaukti.
2. prk. verkti, rėkti: Niauzgia kaip katinas, uodegą laužomas.

niū́ra

paniuręs, nekalbus žmogus: Jis toks n. nieko nešneka

kepalúoti

daryti iš tešlos kepalus.

svidinti

daryti, kad svidėtų, poliruoti: Arūnas mėgsta rytais svidinti plikę

raũzganas

kiek raudonas, rausvas: Dangus toks rauzganas, gal bus vėjo.

spingsóti

silpnai šviesti, žibėti tamsoje

gurvuõlis

gabalas, grumstas, gniūžtė: Sumaigęs gùrvuolį sniego, kad metė. Greta ledo gurvuolių matyti žolynai, gėlės.

urduliuoti

urduliais veržtis, bėgti: ~iuoja grioviais vanduo.
prk.: ~iuoja darbas