Dienos žodis

Kas dieną po žodį

Mėnuo: spalio, 2014

gaišlỹs

kas gaišta, veltui laiką leidžia

vámpla

šnek.
1. burna; snukis: Nutilk, o gausi per vamplą!
2. tuščiakalbis.
3. žioplys

žler̃bti

1. srėbti, šlerpti.

2. šelpti, guosti: Žlerbia pavargusį, sušalusį valkatėlę.
3. nutuokti, numanyti.

įblę̃sti

įpilti į viralą miltų, kad būtų tirštesnis: Įblę̃sk saują miltų į putrą.

kaipiniúoti

šnek.
1. sirguliuoti.
2. vos gyvam vaikščioti (ppr. sergant).

rū́soti

šnek. būti nejudant, kiūtoti: Per dieną namie ~ai, niekur neini.

rusnóti

1. pamažu degti, rusenti.
2. sunkiai, pamažu bėgti, risnoti.
3. pamažu tekėti, sroventi.

vabalãkis

kieno akys juodos kaip vabalas: Petriukas nebūtų pasiryžęs eiti į tos vabalakės baltaveidės Nendrelės buveinę

jaũdas

1. jaudinimas(is).
2. psich. atskiras jaudinimo momentas

šaknenà

lino stiebelio dalis su šaknimi