Dienos žodis

Kas dieną po žodį

Mėnuo: gegužės, 2015

pai̇̃kius

paikas žmogus, kvaiša

skiaũsčias

1. esantis siauruoju šonu, briauna žemyn: Dėk lentą skiausčią, o ne gulsčią.
2. prk. liesas, plonas: Skiausčias kaip vokiečių kalinys.

kver̃kti

šnek.
1. rėkti, verkti: Vaikas kverkia.
2. kvarkti: Vištos, varnos kverkia.
3. plerpti, gergžti.

juõzganas

šiek tiek juodas

plúošti

šnek.
1. smagiai eiti, drožti: Kurgi ~i taip vėlai?
2. sunkiai dirbti, plušėti: Jis tik ~ia, laksto.

šmaižioti

šnek. šen ir ten landyti (lakstyti, vaikščioti): Šmaižioja ir šmaižioja pro duris

alsas

nuovargis, pailsimas: Turėsi also, kol išridinsi tą akmenį

ringis

vingis, klostė, ringė: Upė teka ringių ringiais

skurdùkas

kas užskurdęs, sumenkęs, prastai auga: Skurdukų malonumai: nusiperki vieną prabangų desertą, dalinies per pusę

Už dienos žodį dėkojame Justinai Karalevičiūtei.

brį̇́sti

brinkti